pdf NAZARIY DARS REJASI № 1 Популярные

Владелец Число скачиваний: 436

Abdukarimov Nurmaxon, Shodiyev Odiljon

(Джизак, Узбекистан)

O‘quv fanining nomi: Adabiyot. Mavzu nomi: Alisher Navoiy “Layli va Majnun” dostoni. Darsning maqsadi: a) ta’limiy: Alisher Navoiy “Xamsa”si tarkibiga kiruvchi “Layli va Majnun” dostoni haqida o‘quvchilarga bilim berish. Ularda mavzu yuzasidan bilim, ko‘nikma va malakalar hosil qilishga erishish. O‘quvchilarda ilohiy ishqni tarannum etuvchi “Layli va Majnun” dostoni to‘g‘risida ko‘nikmani shakllantirish. b) tarbiyaviy: o‘quvchilarni vatan tuyg‘usi ruhida tarbiyalash va Ollohga, vatanga, ota-onaga bo‘lgan muhabbatni shakllantirishga erishish.