pdf МАСОФАДАН ЎҚИТИШ ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 242

Суяров Акрам Мусаевич

Хайриев Элёр Ибрагимович

Cамарканд, Узбекистан

Бугунги кунда ҳар томонлама ривожланаётган жамият тараққиётини ахборот технологияларисиз тасаввур этиш қийин. Ахборот технологиялари кун сайин жадал суръатларда ривожланиб бораётганлиги сабабли ҳам улар-дан ижтимоий ҳаётнинг барча соҳасида, шу жумладантаълим тизимида фой-даланиш давримизнинг долзарб масаласи бўлиб бормоқда. Таълим муасса-саларида ҳар томонлама етук кадрлар тайёрлашдек маъсулятли вазифалар-ни амалга оширишда замонавий ахборот технологиялардан кенг ва самарали фойдаланиш зарурияти пайдо бўлмоқда. Бунга эса эса таълим муассасаларини етарли даражада замонавий техник воситалар билан таъминлаш, Internet тармоғидан фойдаланиш имкониятларини тўла яратиб бериш ҳамда замонавий ахборот технологияларини жорий этиш орқалигина самарали натижага эришиш мумкин.