pdf РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 255

Шишова Інна Олексіївна

Кіровоград. Україна

Сучасна система інклюзивної та корекційної освіти гостро потребує професіоналів, здатних здійснювати глибокий аналіз ситуацій, що виникають, будувати моделі можливих варіантів розвитку, намічати шляхи подолання вікової кризи або пом’якшення її негативних наслідків. Тому сьогодні перед наукою, вищою школою і суспільством у цілому стоїть важливе завдання – підготувати діяльних, активних, добре ерудованих фахівців-професіоналів у галузі дефектології, озброїти їх останніми досягненнями науки і техніки, досконалими методами і засобами наукового дослідження, розвинувши у них високу психологічну та педагогічну культуру.