pdf IIQTIDORLI O’QUVCHILARNI TARBIYALASHDA AJDODLAR MA’NAVIY MEROSINING O’RNI

Владелец Число скачиваний: 88

Ярматов Рахимбой Бахрамович, ст.преподаватель,

Мамадиева Фарангиз, студент I курса

факультета иностранных языков

(ДжГПИ, Узбекистан)

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimiz miqyosida ta’lim-tarbiya, ilm-fan, kasb-hunar o’rgatish soxalarini isloh qilishga nihoyatda katta zarurat sezila boshladi. Har bir xalqning salohiyati avvalo uning ma’naviy kamoloti, aql-zakovati, kuch-qudrati va bunyodkorlik dahosi bilan belgilanadi. Mamlakatimiz asrlar davomida jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo’lib kelgan. Bashariyat Buxoriylar, Farg’oniylar, Xorazmiylar, Ibn Sinolar, Navoiylar va Ulug’beklar dahosiga cheksiz ravishda hurmat va ehtirom ko’rsatgan.