pdf DINIY EKSTREMIZM JAMIYAT HAYOTI UCHUN TAHDID Популярные

Владелец Число скачиваний: 135

B.I.Hasanov

JizPi talabasi U.T.Qudratov JizPi talabasi

Jizzax, O’zbekiston

Butun jahonda tinchlik va barqarorlikka tahdid soluvchi eng katta muammolardan biri diniy ekstrimizm va terrorizmdir. Diniy ekstrimizm turlicha ko’rinishlarda namoyon bo’lmoqda. Diniy ekstrimizm va terrorizmning maqsadi begunoh odamlarni qo’rqitish yo’li bilan hokimyatga erishishdir. Xalqaro terrorizmning maqsadi esa – butun dunyoni bo’sundirish uchun har qanday qabihlikdan qaytmaslik. Zamonaviy terrorizmning harakterli tomonlaridan biri, uning siyosiy yo’naltirilganligidir.