pdf ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ — МАЙБУТНЄ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Владелец Число скачиваний: 95

Зайцева М.Н.

г. Харков, Украина

У всьому цивілізованому світі, у тому числі в Україні ресторанний бізнес є однією із найбільш важливих складових індустрії гостинності та одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу. Як жодна інша область, цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на українському ринку. У зв'язку з цим надзвичайно важливим стає визначення ролі і значення даного виду бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки його розвитку в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в областях України з метою внесення корисного в специфіку розвитку інновацій ринку ресторанних послуг. Ресторанний бізнес має довгу історію.