folder Туризм и Рекреация

Документы

pdf ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ — МАЙБУТНЄ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 288

Зайцева М.Н.

г. Харков, Украина

У всьому цивілізованому світі, у тому числі в Україні ресторанний бізнес є однією із найбільш важливих складових індустрії гостинності та одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу. Як жодна інша область, цей напрямок діяльності вимагає серйозного осмислення світового досвіду і пильної уваги до перспектив його використання на українському ринку. У зв'язку з цим надзвичайно важливим стає визначення ролі і значення даного виду бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки його розвитку в нашій країні, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу в областях України з метою внесення корисного в специфіку розвитку інновацій ринку ресторанних послуг. Ресторанний бізнес має довгу історію.

pdf АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОБУТОВИХ ТРАДИЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 296

Зоріна Галина, Коробейникова

Ярослава, Перегінець Ольга

м. Івано-Франківськ, Україна

Національна побутова культура, функціонуючи за межами виробничої і суспільно-політичної діяльності, включає в себе засоби задоволення потреб людини у їжі, одязі, житлі, охороні здоров’я, а також різні механізми засвоєння духовних благ, мережу закладів відпочинку, спілкування, розваг, сімейні і родинні відносини. Вона охоплює як матеріальні елемента, так і широкий спектр духовних явищ: фольклор, народне образотворче мистецтво, народні філософські знання, релігійні вірування.

pdf ЕКСКУРСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 333

Редько В. Є. Думніч К. Ю.

 м. Дніпропетровськ, Україна

Екскурсійна діяльність є невід’ємною частиною туристичного бізнесу, що сприяє розвитку інтелектуального потенціалу нації, з одного боку, а з іншого – є важливим каталізатором розбудови інфраструктури регіонів та інструментом підвищення економічної ефективності туристичних підприємств, які надають послуги з екскурсійного обслуговування.

pdf НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОР ЗАПАДНОГО ГИССАРА Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Усманова Р., Муртазаев Б.Ч.

(Каршинский государственный университет. Узбекистан)

Возрастающее воздействие человека на природу усиливает необходимость более комплексного научно-обоснованного подхода к изучению конкретных территорий в процессе формирования территориально-производственных комплексов. Это с особой силой проявляется на территории Кашкадарьинской области, где размах взаимодействия между человеком и природой особенно велик и имеет специфические черты. Рекреационная деятельность может существовать без культурных ресурсов, а без природных ресурсов она теряет свой смысл. Первостепенное значение в этом отношении имеет характер поверхности территории, в особенности – горный рельеф.

pdf ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТЕР САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 302

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

экономика факультеті Туризм-13 тобының 1 курс студенттері

Макмутова А. М., Айтбаева Р. М

Ғылыми жетекші:

 Жеңісхан Д. Ж.

Бүгінгі күнде туризм экономика салаларының арасындағы тез әрі қарқынды дамып келе жатқан және келешегі зор ең табысты қызмет көрсету саласы болып табылады. Қазақстан Республикасында туризмді дамыту үшін барлық қажетті мәдени, тарихи, географиялық және климаттық жағдайлар жеткілікті. Сонымен қатар бұл өз кезегінде көліктік, инфрақұрылымдық, сауда орындары, денсаулық сақтау орындары, денсаулық сақтау қызметтерін жетілдіруді қажет етеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі дамуының ұзақ мерзімді бағдарламасында туризмді экономиканың маңызды салаларының бірі деп жариялады.[1]

pdf УКРАЇНСЬКЕ ЧУМАЦТВО ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: В КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИКИ ТА ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Смирнов Ігор

м. Київ Україна

Українське чумацтво є значним ресурсом для розвитку туризму та етнотуризму в Україні, оскільки це своєрідне соціально-економічне явище, притаманне господарському життю в Україні протягом Х- першої половини ХІХ ст., мало свої яскраві етнокультурні особливості. Чумаків можна вважати першими логістами – практиками в Україні – з оригінальними етнокультурними особливостями життя, побуту, фахової діяльності і, навіть, фольклором (пісні, оповіді, вірші).

pdf ЎРТА ОСИЁНИНГ АНЪАНАВИЙ УСТУНЛИ-ТЎСИНЛИ ҚУРИЛМАЛАРЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Илхомжон Қосимов

Хумора Сатимбоева

Наманганский инженерно - педагогический институт

Узбекистан, город Наманган

Ўрта Осиёнинг устунли-тўсин¬ли қурилмалари юнон-рим ордерлари каби нафақат конструктив, балки бадиий гўзаллик вазифасини хам бажарган. Устунли-тўсинли қурилмаларнинг қисмлари (пойдевор, устун, тана, калла, боша, тўсин, хари, вассалар) ёрдамида айвон ва шифт композициясининг махобат¬лилиги таъминланган. Бундай қурилмалар ёрдамида сахни кенг хоналар ва айвонлар томи ёпилган, уларнинг тантанаворлигига эришилган. Устунлар хона томини икки, тўрт ёки ундан кўп қисмларга бўлиб, тўсинлар кесишган жойларда ўрнатилган.

pdf ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Абдулхакимов Зухрали Турсуналиевич

Город Наманган республика Узбекистан

С 60-х годов ХХ века началось стремительное развитие изучения рекреационных ресурсов. Изучение рекреации позволит развивать социально-экономические основы туризма, глубже узнать взаимосвязь природы и рекреации, её особенности, природные компоненты регионов, их допустимые нормы для рекрантов. Развитие лечебно-профилактического направления рекреации является всестороннем эффективным путем.