default ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ СПОРТИВНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ВОЛЕЙБОЛУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Казаріна Ольга Андріївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Аннотация. Проведен анализ современных подходов к организации занятий по физическому воспитанию студентов. Дана характеристика педагогических инноваций в практике работы спортивного отделения высшего учебного заведения. Представлен анализ основных проблем и перспектив использования волейбола в организации занятий со студентами. Обоснована необходимость комплектования групп спортивного отделения на основе учета показателей физического состояния.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, спортивное отделение, спортивные игры, волейбол, педагогические инновации.