folder Физическое воспитание и спорт

Документы

default АНАЛІЗ ВМІСТУ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТУ У МАСІ ТІЛА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 387

Бутенко Галина Олександрівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. У статті розглядається питання вмісту жирового компоненту у масі тіла дітей молодшого шкільного віку. Визначено, що для всіх вікових груп характерна прямо пропорційна залежність між показниками індексу Кетле та абсолютної маси жиру у тілі дитини, при цьому у дівчаток показник вмісту жирового компоненту у масі тіла переважно більший ніж у хлопчиків. 33,13% молодших школярів мають низький показник вмісту жиру у тілі, тоді як 4,29% дітей мають цей показник вищій за норму. Дані результати необхідно враховувати під час оптимізації процесу фізичного виховання у початковій школі.

Ключові слова: жировий компонент, діти молодшого шкільного віку, фізичне виховання

default ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Щербаченко Віталій Костянтинович

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. І Сікорського

(Київ, Україна)

Аннотация: Обучение в высшем учебном заведении имеет значительное влияние на организм студента. Сердечно-сосудистая система активно реагирует на физические и психоэмоциональные нагрузки. Результаты состояния сердечно-сосудистой системы студентов-первокурсников представлены в этой статье.

Ключевые слова: влияние, нагрузка, обучение, организм, сердечно- сосудистая система, состояние, студент.

default ВИТРИВАЛІСТЬ В БОКСІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 392

Назимок Віктор Васильович

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статі розглянуті найважливіші аспекти розвитку витривалості в боксі. Функціональна підготовка боксера складається з декількох етапів, які різняться між собою за формою, методами та засобами в залежності від етапу підготовки. Та полягає в розвитку загальної та спеціальної витривалості яка характеризується аеробними та анаеробними можливостями спортсмена при різній інтенсивності їх використання.

Ключові слова: Загальна та спеціальна витривалість, аеробні та анаеробні можливості.

default КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТА, ЯКИЙ ВИНИКАЄ ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ РІЗНОГО РІВНЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Чиченьова Оксана Миколаївна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. І Сікорського

(Київ, Україна)

Аннотация: В статье рассмотрены и исследованы виды психоэмоциональных состояний студентов университета, которые принимают участие в соревнованиях различного уровня по настольному теннису.

Ключевые слова: настольный теннис, психоэмоциональное состояние, спортивная деятельность, студент-новичок.

default КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ НА НАВЧАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ СТРІЛЬБИ З ЛУКУ НТУУ «КПІ» Популярные

Владелец Число скачиваний: 366

Дʼякова Оксана Євгеніївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. В статті розглянуті основні види підготовки студентів, які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку. До таких видів підготовки відносяться загальнофізична та спеціальна підготовленість, психологічна підготовка, а також формування здорового способу життя. На спосіб життя впливають режим харчування, сну та відпочинку, відсутність шкідливих звичок.

Ключові слова: стрільба з луку, загальнофізична підготовленість, спеціальна підготовленість, здоровий спосіб життя.

default КРОС – ПОХІД ЯК ЗАСІБ ФІЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Сога Сергій Михайлович

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. Було проведено опитування займаючихся з приводу мотивації до занять спортивним туризмом та їх поліпшення. Було виділено те що велика кількість зацікавлена походами, та походами вихідного дня з використанням спеціального спорядження. Досліджено основні фактори крос-походу котрі впливають на стан організму студентів.

Ключові слова: фізичне виховання, пішохідний туризм, крос-похід, рельєф, орієнтування, вправи, оздоровлення, організм.

default МЕТОДИКА ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ И МАССАЖА В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТУДЕНТОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 349

Баламутова Наталия Михайловна

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,

Кучеренко Григорий Григорьевич

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,

Шейко Лилия Викторовна

Харьковская государственная академия физической культуры

(Харьков, Украина)

Аннотация. Основной проблемой современного общества является здоровье учащейся молодѐжи. Общеизвестно, что значительная часть студентов для занятий физической культурой попадает в специальную медицинскую группу, в том числе с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Настоящее исследование посвящено методике совместного использования ЛФК, плавания и лечебного массажа в лечении сколиоза у студентов.

Ключевые слова: студент, лечение, сколиоз, лечебная физкультура, плавание, массаж.

default МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПАРРИНГОВ В БОКСЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Вострокнутов Леонид Дмитриевич

Харьковская государственная академия физической культуры

(Харьков, Украина)

Аннотация: правильный подход к организации спаррингов помогает тренеру раскрыть индивидуальные особенности боксера, его предрасположенность к ведению боя в том или ином стиле, сильные стороны и недоработки, над которыми надо работать, является отображением уровня профессионального мастерства тренера.

Ключевые слова: тренировочный процесс, спарринг, реальный бой, боксер, тренер, манера ведения боя, соревнования.

default ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ЗАНЯТТЯХ СТУДЕНТІВ СПОРТИВНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ВОЛЕЙБОЛУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Казаріна Ольга Андріївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

(Київ, Україна)

Аннотация. Проведен анализ современных подходов к организации занятий по физическому воспитанию студентов. Дана характеристика педагогических инноваций в практике работы спортивного отделения высшего учебного заведения. Представлен анализ основных проблем и перспектив использования волейбола в организации занятий со студентами. Обоснована необходимость комплектования групп спортивного отделения на основе учета показателей физического состояния.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, спортивное отделение, спортивные игры, волейбол, педагогические инновации.

default ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ТРУБНОЇ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Бугаєвський Костянтин Анатолійович

Класичний приватний університет

Черепок Олександр Олексійович, Волох Наталія Генріхівна

Запорізький державний медичний університет

(Запоріжжя, Україна)

Анотація. В статті наведені матеріали проведеного дослідження з визначення ефективності запропонованого комплексу методів та засобів фізичної реабілітації та відновного лікування у пацієнток репродуктивного віку, після перенесеного оперативного лікування з приводу позаматкової трубної вагітності. Наведені особливості практичного застосування комплексу на амбулаторному та санаторно-курортному етапах реабілітації.

Ключові слова: пацієнтки, позаматкова трубна вагітність, фізична реабілітація, відновне лікування, лікувальна фізична культура, гінекологічний масаж.

default ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВОЕОБРАЗИИ ТАКТИКИ С УЧЕТОМ ИЗБРАННОГО СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В БОРЬБЕ КАЗАХ-КУРЕС Популярные

Владелец Число скачиваний: 384

Мырзабосынов Ербол Куантаевич

Казахская академия спорта и туризма

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. В данной статье целью является педагогическое обоснование своеобразии тактики с учетом избранного стиля ведения поединка в борьбе казах-курес. В тактическом плане проведения поединков борцов делят на три группы: «игровики», «силовики», «темповики». После анализа стилей борцов мы пришли к выводу что при совершенствовании общей и специальной подготовленности особое внимание принято уделять развитию основных физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, силовой выносливости.

Ключевые слова: казах-курес, тактика, спортивная борьба, поединок.

default ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ БАСКЕТБОЛІСТІВ-НАПАДНИКІВ ULEB Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Стрикаленко Євген Андрійович, Шалар Олег Григорович

Херсонський державний університет,

Хруленко Ігор Вікторович Херсонська

ЗОШ No31

(Херсон, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано техніко-тактичні дії форвардів, що виступають в командах ULEB. Доведено, що найбільш корисними можна вважати Ф. Райеса (Реал Мадрид) та Г. Прінтезіса (Олімпіакос). У цих нападників найкращі показники з влучань м’яча: у Ф. Райеса з дальньої відстані (33,3%) та із штрафної позначки (77,8%), а у Г. Прінтезіса із середньої відстані 69,2% влучань за гру. Також найкращі показники за результативністю передач та найменшу кількість порушень має Г. Прінтезіс, а Ф. Райес – має найменше помилок при втраті м’яча за гру.

Ключові слова: баскетбол, оцінка, кидки, передачі м’яча, перехоплення, підбирання м’яча, фоли, втрати м’яча.

default ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ЗНАЧЕНИЯ ТАЗА В СОМАТОТИПАХ У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 386

Бугаевский Константин Анатольевич

Классический Приватный Университет

(Запорожье, Украина)

Бугаевская Наталья Анатольевна

Новокаховский гуманитарный институт, международный открытый университет развития человека «Украина»

(Новая Каховка, Украина)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого было определение имеющихся антропо-морфологических изменений таза у студенток специальной медицинской группы, разделѐнных на половые соматотипы по классификации Дж. Таннера. Было выявлено, что 58,46% исследуемых студенток специальной медицинской группы не соответствуют гинекоидному соматотипу по результатам полученных значений индекса полового диморфизма. Во всех трѐх группах соматотипов, как и во всей группе в целом, достоверно определены явления анатомически узкого таза – 74,62%, в основном с показателями І (36,92%) и ІІ (20,77%) степенями его сужения. Среди вариантов патологических форм узкого таза преобладают поперечно-суженный таз – 62,31% и «стѐртые» формы таза – 60,77%.

Ключевые слова: студентки, специальная медицинская группа, половой диморфизм, соматотипы, морфологические индексы, размеры таза.

default СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 370

Єфременко Вікторія Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Аннотация. Изучены современные подходы к формированию положительно ценностного отношения студентов высшего учебного заведения к здоровьесберегающей деятельности в процессе занятий физическим воспитанием. Установлено, что высокий уровень положительно ценностного отношения студентов к здоровьесбережению способствует улучшению уровня физического здоровья студенческой молодежи, повышению объема их двигательной активности на основе привлечения молодежи к оздоровительным занятиям. Определены факторы, влияющие на мотивацию студентов к занятиям физическими упражнениями. Выявлены возможности средств спортивных игр, в частности баскетбола по формированию положительного ценностного отношения к занятиям по физическому воспитанию.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, формирование положительно ценностного отношения, здоровьесберегающая деятельность, баскетбол.

default ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 393

 Кладікова Ірина Іванівна

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

(Чернігів, Україна)

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування позитивної мотивації до здорового способу життя молоді. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, педагогічного спостереження розглянуто підходи формування позитивної мотивації до здорового способу життя дітей та молоді, дані щодо стану здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за останні роки. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методів та методик які сприятимуть формуванню позитивної мотивації до здорового способу життя студентів як майбутніх викладачів.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, мотивація, мотив, молодь, студент.

default ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ОЙЫНЫНЫҢ ӘДІС-АЙЛАСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 388

Сихымбаев Қуаныш, Серімбетов Жанболат, Аманов Еркин М. Әуезов атындағы

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

(Шымкент, Қазақстан)

Summary. "Togyzkumalak" а characteristic feature of the game - this is a mathematical calculation in the game.

Keywords: The winner of the national game, method tаsil, boiler, responsibility

default ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ КОНФУЦИЯ И АЛЬ-ФАРАБИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Курбанбаев Абрам, Иззетова Эмине

Ташкентский государственный институт востоковедения

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация. В статье дан философский анализ основных положений этических учений Конфуция, аль-Фараби. Раскрыта сущность понятия гуманизм. Показана актуальность моральных принципов и норм в современном мире.

Ключевые слова: нравственность, гуманность, добродетели, «благородный муж», взаимность, «золотая середина», добродетельный город.

default ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Дяченко Анна Анатоліївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(Вінниця, Україна)

Аннотация. В статье представлено описание преимуществ использования аудио-программы «Школа осанки» в процессе физического воспитания младших школьников с нарушениями зрения. Использование физических упражнений с музыкальным сопровождением способствует развитию координации движений, развитие музыкально – ритмических навыков позволит расширить круг жизненных компетенций и необходимых умений младших школьников.

Ключевые слова. Младшие школьники, нарушения зрения, социализация.