default ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

 Кладікова Ірина Іванівна

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

(Чернігів, Україна)

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування позитивної мотивації до здорового способу життя молоді. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, педагогічного спостереження розглянуто підходи формування позитивної мотивації до здорового способу життя дітей та молоді, дані щодо стану здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за останні роки. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методів та методик які сприятимуть формуванню позитивної мотивації до здорового способу життя студентів як майбутніх викладачів.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, мотивація, мотив, молодь, студент.