default INIȚIATIVA DE INCRIMINARE A PROPAGANDEI GENOCIDULUI ORI A INFRACȚIUNILOR ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII: ANALIZA PROIECTULUI DE LEGE NR. 277/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 211

Manea Vladislav Sergiu Departamentul Drept penal,

Universitatea de Stat din Moldova

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Acest articol este dedicat unei probleme de maximă actualitate, și anume – incriminării în Republica Moldova a faptei prevăzute de parag. 1 art. 6 din Protocolul Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice. Conținutul de bază al cercetării îl constituie analiza temeiurilor pentru incriminarea propagandei genocidului ori a infracțiunilor împotriva umanității. În încheiere, sunt relevate unele neajunsuri ale proiectului de lege, în care se propune recunoașterea unei astfel de fapte în calitate de infracțiune.

Cuvinte-cheie: propagandă, negare, minimalizare grosolană, încuviințare, justificare, genocid, infracțiuni împotriva umanității, instigare.