default IMPACTUL POSIBIL AL ADOPTĂRII PROIECTULUI DE LEGE NR. 3870/2017 ASUPRA INTERPRETĂRII ȘI APLICĂRII ART. 231 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA Популярные

Владелец Число скачиваний: 319

Pavliuc Ghenadie Iosif

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. În articol este analizat proiectul noului Cod silvic al Republicii Moldova. Conținutul principal al cercetării îl constituie analiza impactului posibil al adoptării acestui proiect asupra procesului de interpretare și aplicare a articolului din Codul penal al Republicii Moldova, care prevede răspunderea pentru tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere. De asemenea, în cadrul articolului este supusă examinării calitatea inovațiilor proiectate.

Cuvinte-cheie: Codul silvic; fondul forestier; tăiere ilegală; pădure; persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere.