default RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ACTIVITATEA BIROURILOR ISTORIILOR DE CREDIT: ANALIZA PROIECTULUI DE LEGE NR. 410/2016 Популярные

Владелец Число скачиваний: 256

Stati Vitalie Anatol Departamentul Drept penal,

Universitatea de Stat din Moldova

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Obiectul acestei investigații îl constituie Proiectul de lege nr. 410/2016. Sunt identificate aspectele pozitive și cele negative ce caracterizează proiectul în cauză sub aspectul interpretării art. 24512 „Încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit” din Codul penal al Republicii Moldova. În rezultatul examinării Proiectului de lege nr. 410/2016, sunt formulate observații și sugestii.

Cuvinte-cheie: istoria de credit; biroul istoriei de credit; sursa de formare a istoriilor de credit; persoană cu funcție de răspundere; consimțământ.