default NEEXECUTAREA MĂSURILOR DIN ORDONANȚA DE PROTECȚIE A VICTIMEI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE: OPORTUNITATEA INCRIMINĂRII ȘI CARACTERISTICILE JURIDICO-PENALE Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Stati Vitalie Anatol Departamentul Drept penal,

Universitatea de Stat din Moldova, Pavliuc Ghenadie Iosif Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

(Chișinău, Republica Moldova)

Adnotare. Articolul este dedicat fenomenului neexecutării măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie. În cadrul lucrării, autorii acordă o atenție deosebită oportunității incriminării acestei fapte în Republica Moldova, precum și caracteristicilor juridico-penale ale infracțiunii prevăzute la art. 3201 din Codul penal al Republicii Moldova. Aceste probleme încă nu sunt suficient analizate și necesită o investigare suplimentară.

Cuvinte-cheie: violența în familie; neexecutare; eschivare; măsurile de protecţie a victimei violenţei în familie; ordonanța de protecție.