folder Mедицинские науки

Документы

default RESTAURĂRI ESTETICE A GRUPULUI LATERAL DE DINȚI. METODE SI TEHNICI Популярные

Владелец Число скачиваний: 382

Danici Alexandr, Roman Ion, Toma Nicu

Universitate de stat de Medicină și Farmacie “N. Testemițanu”

(Chișinău, Republica Moldova)

Rezumat. Utilizarea materialelor compozite pentru restaurarea estetică a dinților lateriali a devinit o provocare in practica stomatologică.Pe lângă tehnicile descrise in literatura,tehnica stratificată ține să reproducă aspectul natural al dinților și permite să controleze stresul generat de contracția în timpul polimerizarii. Cu toate acestea aplicarea materialului in straturi necesită cunostințe detaliate despre procedeul de adeziune,manipularea materialului,anatomia dintelui ce o face o tehnica complexă si consumabilă de timp.

Cuvinte cheie: SDR, punct de contact, material compozit, tehnica stratificată, adezive.

default UTILIZAREA MINERALULUI AGREGAT TRIOXID, OPȚIUNE REVOLUȚIONALĂ ÎN REALIZAREA COAFAJUL DIRECT Популярные

Владелец Число скачиваний: 358

Roman Ion Andrei, Danici Alexandr Vladimir

USMF,,N.Testemițanu”

(Chișinău, Rep. Moldova)

Adnotare: Păstrarea și menținerea vitalității pulpare este o provocare pentru medicul practician. În zilele noastre denudarea pulpară nu este un obstacol și o indicație pentru tratamentul endodontic ceea ce ne demostrează rezultatele studiului in cauză. Studiul a fost efectuat pe un lot de 60 de pacienți care s-au adresat pentru îngrijiri medicale la Catedra Stomatologie Terapeutică USMF,,Nicolae Testemițanu''.

Cuvinte cheie: coafaj direct, durere, inflamație, mineral agregat trioxid, vitalitatea pulpară.

default НАСЛЕДОВАНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Бокова Елизавета Олеговна

Федеральное автономное бюджетное образовательное учреждение Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

(Москва, Россия)

Аннотация. Варикозное расширение вен (ВРВ) – часто встречающаяся патология, которая, по данным проведенного метаанализа, есть у 43% населения. Была выявлена генетическая основа данного заболевания – мутация в гене FOXC2 в 16q32, а также связанные с ВРВ синдромы (Протея, Элерса-Данлоса, Клайнфельтера). Согласно метаанализу, 40,06% женщин и 26,49% мужчин страдают ВРВ. Гиперметилирование промотерных участков остеопонтина и интегрина β3 играют роль в патогенезе данного заболевания.

Ключевые слова: варикозное расширение вен, расширенные вены, наследование, FOXC2, венозная недостаточность, синдром Клайнфельтера, синдром Протея, синдром Элерса-Данлоса.

default ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ ВРАЧА Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

Огнева Лилия Гарриевна, Николаева Ольга Викторовна

Харьковский национальный медицинский университет

(Харьков, Украина)

Аннотация. Наша жизненная позиция и отношение к вещам напрямую влияет на то, насколько удачно сложится профессиональная деятельность. Занимаясь любимым делом, мы получим уважение окружающих и внутреннее удовлетворение. Будет это или нет – зависит от основательного и тщательного выбора будущей специальности.

Ключевые слова: школьники, мотивации, профессия врача, профессиональная ориентация.

default РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ Г. СЕМЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕСТНОГО ИНЪЕКЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Хайдарова Нуржанат Бидахметовна

ГМУ г. Семей

(Семей, Республика Казахстан)

Аннотация: местная анестезия – основной способ обезболивания, проводимый во время амбулаторного стоматологического вмешательства, сопровождающихся болью. Умение стоматолога обеспечить эффективное обезболивание всего спектра выполняемых вмешательств – абсолютно необходимое условие качественного стоматологического лечения. Данные опроса врачей, обучающихся на циклах тематического усовершенствова ния и переподготовки, создал представление о состоянии проблемы обезболивания в терапевтической стоматологии, выявив недостаточный уровень знаний по проведению процедуры анестезии подтвердил необходимость совершенствования программ постдипломного обучения по вопросам местной анестезии, направление врачами стоматологических больных на пробы, для определения чувствительности к анестетику.

Ключевые слова: местная анестезия, обезболивание, постдипломное обучение.

default РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА В РАЗНЫЕ СРОКИ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА НАБЛЮДЕНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 365

Сиряков Александр Викторович, Ахкамов Наиль Мунирович

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данном исследовании оценивали роль интерлекина-1B в оценке качества лечения и реабилитационных мероприятий в ранние и поздние сроки катамнестического наблюдения за больными с деформирующим артрозом голеностопного сустава.

Ключевые слова: артрит, интерлейкин-1В, терапия, реабилитация.

default GENETICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AgHBe NEGATIVE HEPATITIS B Популярные

Владелец Число скачиваний: 385

Dumitru Amoașii

USMF “N. Testemițanu”

(Chișinău, Moldova)

Abstract. Study of the main mutations responsible for HBeAg negative forms of Hepatitis B, resistant to the majority of treatment regimens in Moldova, with high risks of relapse and complications, such as fulminant hepatitis, postnecrotic cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Clinical study showing the results of standard treatment of patients with hepatitis B in the Infectious Diseases hospital in Chisinau.

Keywords: HBeAg, Hepatocellular carcinoma, precore/core, nonsense mutations, biochemical blood analysis

default SINDROMUL OCHIULUI USCAT SAU PATOLOGIA DE CALCULATOR Популярные

Владелец Число скачиваний: 398

Tihon Aliona

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

(Chișinău, Republica Moldova)

Rezumat. Sindromul de ochi uscat este una dintre afecţiunile cele mai des întâlnite în practica oftalmologică, dar a cărei fiziopatologie este încă incomplet elucidată. Sindromul de ochi uscat reprezintă o cauză frecventă de discomfort ocular ce afectează un procent important din populaţia peste 40-50 de ani. Este o afecţiune multi-factorială ce are ca rezultat disfuncţionalitatea filmului lacrimal, datorată secreţiei lacrimale insuficiente cantitativ şi/sau calitativ, sau creşterii evaporării filmului lacrimal, cu potenţial distructiv asupra suprafeţei oculare.

Cuvinte cheie: sindromul de ochi uscat, fiziopatologie, discomfort.

default ГРИБЫ РОДА РAECILOMYCES И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭХИНОКОККОЗАГРИБЫ РОДА РAECILOMYCES И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭХИНОКОККОЗА Популярные

Владелец Число скачиваний: 368

Вахидова Адолат Маматкуловна, Балаян Эмма Владимировна

Самаркандский государственный медицинский институт

(Самарканд, Узбекистан)

Аннотация. Цель. До настоящего времени эхинококкоз изучался как самостоятельное заболевание. Никто из исследователей не обращали внимания на то, или на тот факт, какое влияние оказывает пециломикоз на течение эхинококкоза легких. Поэтому мы в своих исследованиях попытались определить роль возбудителя пециломикоза на течение эхинококкоза легких животных и человека. Материалы и методы исследования. В работе использованы методы гельминтологических, морфологических, гематологических, бактериологических, биохимических, иммунологических и серологических исследований. Результаты исследований и их обсуждение. Результаты изучения личиночного эхинококка, микробиологии эхинококковой жидкости, свойств микроорганизмов, выделенных из эхинококковой жидкости, морфологической модификации паразита, гистологического строения стенок. Установлено, что эхинококковая жидкость в 74 % случаев содержит микробную флору. При этом, как свидетельствуют гистологические исследования оболочек паразита и стенок капсулы эхинококковых пузырей, она может находиться и в эхинококковой жидкости вполне жизнеспособного паразита, так же, как стерильная в бактериологическом отношении эхинококковая жидкость может содержаться в эхинококковых пузырях с дистрофически измененными и даже омертвевшими оболочками. Выводы. Таким образом, определенное значение в этой связи приобретает микробиологическая характеристика и аминокислотный состав эхинококковой жидкости с учетом постоянных спутников эхинококка грибов рода Рaecilomyces.

Ключевые слова: эхинококкоз, пециломикоз, дистрофические оболочки, омертвевшие оболочки, аминокислотный состав.

default ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕФЛЕКСОГЕННИХ ЗОН Популярные

Владелец Число скачиваний: 357

Зубчук Віктор Івінович, Соломін Андрій В’ячеславович, Штанічева Марія Вадимівна, Каушнян Анастасія Ігорівна

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”

(Київ, Україна)

Анотація. Контроль стану здоров’я може бути реалізований за допомогою моніторингу параметрів рефлексогенних зон. Основними параметрами, які можуть контролюватися неінвазивними засобами, традиційно є значення біопотенціалу, електрична провідність, температура, вологість досліджуваних зон. Додаткову інформацію можна отримати досліджуючи одночасно шкіро-гальванічну реакцію репрезентативних зон людини. Реакція шкіри на біметалічні електроди, виготовлених, наприклад, з цинку та міді, у вигляді різниці потенціалів між електродами залежить від різних факторів і у тому числі від рівня рН середи між електродами. У свою чергу рівень рН залежить від особливостей обмінних процесів, що може бути використане як додатковий параметр для оцінки стану відповідних органів і систем [1]. Для автоматизованого вимірювання і реєстрації шкіро- гальванічних потенціалів та одночасно електричної провідності досліджуваних зон запропонована система на базі персонального комп’ютера з використанням середовища LabVIEW.

Ключові слова: неінвазивна діагностика, рефлексогенна зона, шкіро - гальванічна реакція, біопотенціал, провідність, рН, рефлексодіагностика, біологічно-активна точка.

default МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ДЕНТИНА ЗУБОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Митронин А.В., Заблоцкая Н.В., Заблоцкая М.В.

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова

(Москва, Россия)

Аннотация. Исходя из теории Бранстрема развития гиперестезии дентина, наиболее эффективным методом устранения последней является надежная и более глубокая обтурация дентинных канальцев микроскопическими частицами. Результатом исследования послужило обоснование новых и наиболее эффективных способов устранения гиперестезии зубов с использованием электро- или гальванофореза ГМК. По данным свето-оптического анализа исследованных зубов была выявлена разница в плотности осадка сульфида меди, из чего делается вывод о различиях между интенсивностью импрегнации дентина зубов при использовании с этой целью двух указанных методов введения ГМК.

Ключевые слова: гиперестезия дентина, наноимпрегнация, электрофорез, гальванофорез, гидроксид меди-кальция.

default ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Бугаєвський Костянтин Анатолійович

Класичний приватний університет (Запоріжжя, Україна) Бугаєвська Наталія Анатоліївна Новокаховський гуманітарний інститут, міжнародний відкритий університет розвитку людини «Україна»

(Нова Каховка, Україна)

Анотація. В статті подані матеріали проведеного дослідження з вивчення історії, структури та особливостей функціонування хоспісних установ в Республіці Польща. Представлений значний статистичний матеріал, дані джерел інформації, отримані не тільки з інтернету та спеціальних видань, а й під час особистих, неодноразових відвідувань польських хоспісів, з метою вивчення їх функціонування та отримання практичного досвіду надання допомоги пацієнтам цих установ. Надано висновки та практичні рекомендації.

Ключові слова: пацієнти, хоспіс, паліативна допомога, Республіка Польща

default ОТЕК ЛЕГКИХ – КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Сатилдив Саидалихон Сайдагзамович

Карагандинский государственный медицинский университет

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. Моя цель от данного исследование получить достоверную информацию о отеке легких с выяснением механизма его возникновения, дифференциальной диагностике, а также патогенетическое лечение кардиогенного и некардиогенного отека легких. Проблема отека легких продолжает оставаться актуальной, несмотря на значительный прогресс в понимании этиологии, патогенеза и подходов к лечению данного состояния.

Ключевые слова: отек легких, эксперимент, наркоз, вскрытые крыс, механизм развития отека.

default ОЦЕНКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОСЛЕ ТРАНСТИБИАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 363

Алиса Валентиновна Тэбырцэ

Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н.А. Тестемицану

(Кишинэу, Республика Молдова)

Аннотация. В статье анализируются влияние личностных факторов и факторов окружающей среды на процесс реабилитации и качества жизни пациентов с сахарным диабетом после транстибиальной ампутации нижней конечности. Была рассмотрена не только проблема сахарного диабета,сопутствующих заболеваний и тяжесть болевого синдрома, но и наличие неправильной реабилитации, недостатка подготовки к протезированию.

Ключевые слова: клинико-функциональный статус, медицинская реабилитация, качество жизни, ампутация нижних конечностей, протезирование.

default ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 389

Лес Алтынай Нұрғалықызы, Есқараев Дәурен Маратұлы, Алламұратова Шірінгүл Қошқарбайқызы, Айтбеков Жуаныш, Мерейхан Жанбол, Тургунбаев Рустам.

Научные руководители: Гусеинова З.К., Тауешева З.Б.

Карагандиский государственный медицинский университет,

Кафедра внутренних болезней No1

(Караганда, Республика Казахстан)

Аннотация. Цирроз печени занимает шестую позицию в перечне заболеваний, приводящих к смерти. Этим недугом болеет около 30 человек из 100 тысяч. Чаще всего цирроз печени встречается у мужчин. Недуг развивается в любом возрасте, но в группе наиболее высокого риска находятся люди, достигшие 40 лет. На сегодняшний день в нашей стране для диагностики и лечения пациентов с диагнозом цирроз печени используют клинический протокол, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Нами был проведен анализ применения клинического протокола в условиях стационара.

Ключевые слова: Цирроз печени, Протокол, Этиология, Диагностика, Заболеваемость.

default РАСПРОСТРОНЕНИЕ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У ЖИТЕЛЕЙ Г. ЖАЛАЛ- АБАД ЗА 2013-2015 ГОДЫ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА Популярные

Владелец Число скачиваний: 337

Орозбаева Жылдызкан Мариповна

Жалал- Абадский государственный университет

(Жалал-Абад, Кыргызстан)

Аннотация. В данной статье дается проблемы йодного дефицита и статистические данные по заболеваемости зобом за 2013-2015гг.

Ключевые слова: тиреоидных, кретинизма, йододефицитные, щитовидной железы – тироксина, эндемический зоб, гипотиреоз

default РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА- 6 В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 352

Ахкамов Наиль Мунирович, Сиряков Александр Викторович

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В данном исследовании изучалась роль интерлейкина-6 в патогенезе атеросклероза при ревматоидном артрите. Ключевые слова: атеросклероз, ревматоидный артрит (РА), патогенез,интерлейкин-6 (ИЛ-6), тоцилизумаб (ТЦЗ), терапия статинами.

default РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 В ПАТОГЕНЕЗЕ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО ЭНДАРТЕРИИТА В РАЗНЫЕ СРОКИ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА НАБЛЮДЕНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Маилян Михаил Эрикович, Алтаев Кайрат Каирханович

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

(Санкт- Петербург, Россия)

Аннотация. В данном исследовании оценивали роль интерлекина-4 в оценке качества лечения и реабилитационных мероприятий в ранние и поздние сроки катамнестического наблюдения за больными облитерирующим эндартериитом.

Ключевые слова: эндартериит, интерлейкин-4, терапия, реабилитация.

default РОЛЬ РЕЦЕПТОРА RAGE, КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА, В АКТИВАЦИИ АТЕРОГЕНЕЗА Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Маилян Михаил Эрикович, Дергунов Анатолий Владимирович

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

(Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрена роль рецептора RAGE в патогенезе атеросклероза.

Ключевые слова: рецептор RAGE, врожденный иммунитет, атерогенез.

default ХОЛОДОВАЯ МОДЕЛЬ СКРИНИНГА ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Заблоцкая Наталья Витальевна, Величко Евгений Александрович

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова" Министерства здравоохранения РФ

(Москва, Россия)

Аннотация. Целью исследования является разработка холодовой модели скрининга гиперестезии твердых тканей зубов, основанной на корреляции времени употребления человеком стандартной порции мороженого и степени чувствительности зубов у него. В ходе работы была создана специальная анкета, включающая вопросы относительно употребления респондентами стандартной порции мороженого, соматического статуса респондента и др.; на клиническом этапе исследования применялись как объективные, так и субъективные методы исследования. Результаты проведенной работы доказали эффективность холодовой модели скрининга гиперестезии зубов: время употребления респондентами стандартной порции мороженого имеет прямую зависимость от степени чувствительности твердых тканей зубов. Распространенность гиперестезии зубов составила 69%; в 73% случаев неприятные ощущения локализовались в области нескольких зубов. Ксеростомия, болезни ЖКТ, курение, частое употребление кислых соков и жевательной резинки являются факторами, предрасполагающими к развитию гиперчувствительности зубов.

Ключевые слова: гиперестезия зубов, чувствительность зубов, холодовая модель, скрининг, мороженое