default СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ТІЛДЕ СӚЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҦСТАНЫМДАРЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 183

Балтабаева Жаналик Клышевна, Торехан Бакдаулет

Казахский национальный педагогический университет

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Мақалада студенттердің кәсіби тілде сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда басшылыққа алынатын дидактикалық ұстанымдар жайында айтылған. Жоғары оқу орнында білім алушыларды кәсіби тілде сөйлеуге дағдыландыруда тілдік білім мен кәсіби білімді сабақтастыру ұстанымы, оқытудың мақсаттылық ұстанымы, даралық және ұжымдық қызметті біріктіру ұстанымы, кәсіби сөйлеуге жағдаят арқылы ынталандыру ұстанымы, жүйелілік пен жалғастық ұстанымының ерекшеліктері талданған.

Кілт сөздер: кәсіби тіл, сөйлеу мәдениеті, дидактикалық ұстанымдар.