default РЕАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 208

Добровольська Анна Михайлівна

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

(Івано-Франківськ, Україна)

У статті акцентовано увагу на сутності самостійної роботи майбутніх фахівців у процесі формування їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Схарактеризовано способи позанавчального набуття знань, умінь і навичок, а також форми реалізації самостійної роботи майбутніми лікарями і провізорами в процесі набуття ІТ-компетентності під час навчання ДПНП. З’ясовано значущість навчальних посібників, як засобу реалізації самостійної роботи під час формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання ДПНП.

 

Ключові слова: навчальні посібники, позанавчальне набуття знань, самостійна робота, способи, форми.