default ДІАЛЕКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 373

Кондратенко Тетяна Володимирівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Глухів, Україна)

Анотація. Застосовані філософські категорії виступають в якості універсального структурного елемента діалектики та стають якісними характеристиками процесу формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників. Діалектичне обґрунтування потреби у формуванні готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників підтверджує необхідність професійного розвитку педагога. Напрямок вектору розвитку освітнього процесу вищого педагогічного навчального закладу визначає виявлені протиріччя між вимогами до професійної компетентності учителя та рівнем його професійної підготовки.

Ключові слова: формування, діалектика, протиріччя, вектор розвитку, компетентність, готовність, учитель технологій.