default МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 283

Левашов Олександр Семенович

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. Стаття присвячена організації міжкультурного підходу до навчання іноземних мов і формуванню відповідної комунікативної компетенції у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України. Аналізуються цілі та об’єкти міжкультурно- орієнтованого навчання іноземної мови для її наступного використання в умовах полікультурного оточення. Висувається теза про необхідність максимального збільшення особистого і колективного досвіду міжкультурного спілкування через використання інформаційних технологій та соціальних мереж. Пропонуються найбільш ефективні прийоми та засоби формування міжкультурної комунікативної компетенції.

Ключові слова: міжкультурна комунікативна компетенція, полілог культур, професійно-орієнтована комунікація, адаптування мовленнєвої поведінки, інформаційні технології, рольові ігри, моделювання комунікативних ситуацій.