default АРХІТЕКТУРНА ПРОСВІТА: ШЛЯХ ЗАСНУВАННЯ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ХАРКОВІ В ХІХ–ХХ ст. Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Акмен І. Р.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

(Харків, Україна)

Анотація. З активізацією соціальних аспектів діяльності людства, пов'язан шлях гуманізації творчих процесів у напрямку формування громадських об'єднань і поширення їх впливу на професійну практику. З'явившись як нова вагома сила европейського світогляду, громадська думка суттєво сприяла створенню професійних та коло професійних творчих об‟єднань зодчих, метою яких було удосконалення архітектурної діяльності і розповсюдженя професійних знань. Архітектурна діяльність стала розглядаться як волевиявлення громадської позиції зодчого у врегулюванні критичних мисленнь і соціальних потреб. В пошуках діалога з суспільством, архітектор виступає провідником архітектурної просвіти і гуманізації громадського життя Харкова на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Ключеві слова: архітектурна просвіта, творчі об'єднання, українська громада, архітектурна діяльність, грамадське життя Харкова.