default АНГЛІЙСЬКА МОВA В СУЧАСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ РІЗНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ГРУП Популярные

Владелец Число скачиваний: 106

Народовська Ольга Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

У статті узагальнено чинні моделі географічної дисперсії сучасної англійської мови, виокремлено й схарактеризовано варіанти її існування. Особливу увагу приділено характеристиці англійської мови як лінгва франка.

Ключові слова: поліцентрична мова, національний варіант мови, англійська мова як перша мова, як друга мова, як іноземна мова, світові англійські мови, глобальна англійська мова, англійська мова як лінгва франка.