default ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 100

Сиротинська Олена Каленівна, Корнійчук Єлизавета Тимурівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(Київ, Україна)

Анотація. У статті розкриваються умови вдосконалення організації занять з атлетичної гімнастики для студентів в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Створення умов вдосконалення сприяло більш якісній та ефективній організації навчальних занять з атлетичної гімнастики для студентів. Визначення умов вдосконалення організації занять з атлетичної гімнастики для студентів дозволили обновити зміст, систему методів і прийомів навчальних занять з фізичного виховання, сформувати позитивне ставлення до фізичної культури за рахунок мотиваційного забезпечення навчального процесу.

Ключові слова: умови, вдосконалення, студенти, атлетична гімнастика, заняття.