default ДІАГНОСТУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО РЕФЛЕКСІЇ І АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ, ЩО ДИНАМІЧНО ЗМІНЮЮТЬСЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 261

Білоконенко Ганна Володимирівна

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

(Харків, Україна)

Анотація. Статтю присвячено інструментарію діагностування здатності працівників організації до рефлексії й адаптації в умовах, що динамічно змінюються (за складовими). Досліджено професійно орієнтовані ознаки потенціалу особистості до адаптації, соціально-психологічні ознаки адаптації особистості, власне діяльнісні ознаки здатності особистості до адаптації (на прикладі машинобудівного підприємства). За результатами діагностування складових здатності працівників організації до рефлексії й адаптації в умовах, що динамічно змінюються, визначено особистісні чинники, які потребують першочергової уваги керівництва, а також латентні фактори, які визначають фактичну здатність, та можуть обмежити бажаний розвиток цієї здатності працівників. Перспективами подальших досліджень є створення комплексного діагностичного інструментарію адаптаційного потенціалу працівників в умовах, які динамічно змінюються.

Ключові слова: здатності працівників, діагностування, здатність до рефлексії й адаптації, професійно орієнтовані ознаки адаптації, соціально- психологічні ознаки адаптації, діяльнісні ознаки адаптації.