default ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 238

Ткачук Анастасія Вікторівна, Сенюк Оксана Вікторівна

Науковий керівник: Чичун Валентина Андріївна, к.е.н., доцент

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Чернівці, Україна)

Анотація. У ринкових умовах господарювання існує наявність мінливості зовнішнього середовища діяльності підприємства. Тому урахування цих змін потребує використання ситуаційного підходу.

Ключові слова: ситуаційний підхід, стратегічний підхід, виробництво, підприємство, метод.