default ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР САБАҒЫНДА ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 113

Искакова Гаухар Шамугутовна, Шаукенова Келбет Сабырхановна, Татиева Камила

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

(Караганда, Казахстан)

Аннотация. Бұл мақалада дифференциалдық теңдеулер сабағының бір тақырыбы алынып, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалану көрсетілген.

Кілттік сөздер: Интерактивті технология: Кейс әдісі, жобалау технологиясы, коучинг, Блум таксономиясы.