default АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З МАРКЕТИНГУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 118

Конохова Зоя Петрівна

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

(Харків, Україна)

Анотація. У статті розглядаються особливості викладення дисципліни «Вступ до спеціальності» студентам, які навчаються за спеціальністю «маркетинг». Наголошується на необхідності розгляду ринку як механізму взаємодії економічних суб'єктів, функціонування якого породжує специфічні потоки інформації. Пропонується спрямувати навчальний процес на формування більш широких компетентностей маркетологів у сфері інформаційних технологій. У майбутній професійній діяльності це забезпечить їм можливість ефективно обробляти великі масиви інформації, використовувати можливості сучасних комунікаційних систем.

Ключові слова: Навчання, маркетинг, ринок, інформаційний потік, комунікаційна система, персоналізація маркетингових комунікацій.