default ОНА ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ДИДАКТИК ВОСИТАЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ: “МАШҚ ДАФТАРИ” ҨАҚИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 120

Юлдашева Шахло Шукурлаевна, Уразбаева Дилноза Алимбаевна

Нукус давлат педагогика институти

(Нукус, Ўзбекистон)

Юлдашева Ш.Ш. Уразбаева Д.А.

Аннотация. Мақолада она тили таълими учун ―Машқ дафтари‖ яратиш тажрибалари ҳақида баѐн қилинган. ―Машқ дафтари‖га қўйиладиган дидактик, илмий-методик, санитар-гигиеник ва эстетик талабларнинг тавсифномаси келтирилган.

Таянч сўз ва иборалар: она тили таълими, ўқув-методик мажмуа, дидактик восита, машқ дафтари, топшириқ, дидактик талаб, илмий- методик талаб, санитар-гигиеник талаб, эстетик талаб.