pdf Жараён англатувчи терминларда вариация ҳодисаси Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Хуршида Нарходжаева

г. Карши, Узбекистан

Маълумки, ўзбек тили лексикаси таркибида кўплаб русча-байналмилал терминлар қўлланмоқда. Улар ичида рус тили ясама ҳисобланган жараён англатувчи бир қатор терминлар мавжуд бўлиб, ўзбек тилида ўзлаштирилгандан кейин ясамалик хусусиятини йўқотади, яъни туб терминга айланади. -ция ва -ка аффикслари билан ясалган ҳосилалар шундай терминлар жумласидандир. Бундай терминларнинг бир гуруҳи, айнан ўзлаштирилган бўлса, бошқа қисми ўзлашма асосга ўзбекча аффикслар қўшилган ҳолда ишлатилмоқда. Айни шундай ҳолат ўзига хос вариативликни келтириб чиқарган: ферментация - ферментацияланиш, фильтрация - фильтрлаш, формовка – формовкалаш, фрезировка - фрезалаш, концентрация - концентрацияланиш, дезинфекция - дезинфекциялаш ва бошқ.