folder Физическое воспитание и спорт

Документы

pdf ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТОК Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Піддубний О.Г. Бондар Л.В.

Харків, Україна

Виклад основного матеріалу. Наукові публікації останніх років свідчать про особливе значення проблеми покращення фізичного здоров’я студентської молоді, оскільки навчання у вищому навчальному закладі супроводжується стресовими ситуаціями, розумовим перенапруженням, нераціональною організацією режиму навчання і відпочинку (Апанасенко Г.Л., 2005; Цьось А.В., 2006; Шиян Б.М., 2007).

pdf ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ В СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Маракушин А.І.

Харків, Україна

Виклад основного матеріалу. Сьогодні нікого не треба переконувати в необхідності оцінки якості вищої освіти та актуальності цієї проблеми. Для вирішення цього завдання в останні роки стали застосовувати різні рейтинги, які, на думку їх укладачів, повинні показувати рівень якості освіти в тому чи іншому ВНЗ. На сьогодні дуже поширено рейтингування з нарахуванням єдиного підсумкового балу ˗ його застосовують для ранжирування ВНЗ в цілому [1, 2, 3]. Ця процедура така: складається набір показників, кожному з них присвоюється своя вага, з урахуванням якої обчислюється єдина підсумкова оцінка якості для даного ВНЗ. Найбільш вдалими прикладами його застосування можуть послужити рейтинги U.S. News and World Report (США).

pdf ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САМБО ПО ШТРАФНОЙ СИСТЕМЕ Популярные

Владелец Число скачиваний: 328

Перцева Люция, Данилова Мария

г. Якутск, Россия

Большое значение соревнований определяется несколькими причинами. В условиях тренировочных занятий удаётся создать лишь приблизительную соревновательную обстановку, тогда как в соревновательных условиях обычно значительно полнее используются рабочие потенциалы организма и реализация поставленных соревновательных задач.

В условиях объективной соревновательной ситуации деятельность каждого участника сравнивается при помощи определённого стандарта с деятельностью другого человека.

pdf ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ГРУПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Улаєва Лариса

м. Харків, Україна

На всіх етапах навчання у вузі головним завданням для викладачів є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, яка в даний час відбувається за рахунок формування у студентів саме тих компетентностей, які необхідні у подальшому виборі місця роботи. В умовах постійно зростаючих вимог ринку праці до фахівців-економістів також необхідно враховувати професійно-прикладні якості цих фахівців.

pdf ТӨМЕНГІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ МЕН СПОРТҚА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Бодеев М.Т., Қошанов Н.Б., Назарова Ю.М., Жанғабыл М.С.

г. Караганды, Республика Казахстан

Қазіргі қоғамда болып жатқан қарқынды өзгерістер, оқу-тәрбие жұмыстарының демократизациялануы оқушы тұлғасын жетілдіруге, әлеуметтік-педагогикалық мінедеттерді шешу жолдарына жаңа талаптар қояды. Әсіресе төменгі сынып оқушыларының дене мәдениетін қалыптастыру айрықша маңызға ие. Себебі баланың жұмыс істеу қабілеті, мықты денсаулығы мен қалыпты деңгейдегі денелік дамуы, оның еңбек өнімділігі болашақ ел қорғаны, білікті маманның негізін қалайды. Ал жоғарыда аталған қасиеттер, салауатты өмір салты, өз денсаулығына құрметпен қарауды қалыптастырудың жаңа жолдарын іздестіру дене тәрбиесі және спорт жүйесінің міндеттері арқылы шешіледі.

pdf ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 322

Хорошайло Олена

Краматорськ, Україна

У сучасній вітчизняній системі соціальної реабілітації молодих людей з обмеженими можливостями відчувається недолік ефективних засобів та методів оздоровлення і виховання цієї категорії людей.

Більшість молодих людей з обмеженими можливостями не підготовлені до адаптації до умов майбутньої соціальної практики, а частина з них залишається за межами соціального життя суспільства, коли в багатьох виявляється тенденція до девіантної поведінки, а деякі з них навіть поповнюють лави криміналітету.