pdf ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ГРУПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Улаєва Лариса

м. Харків, Україна

На всіх етапах навчання у вузі головним завданням для викладачів є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, яка в даний час відбувається за рахунок формування у студентів саме тих компетентностей, які необхідні у подальшому виборі місця роботи. В умовах постійно зростаючих вимог ринку праці до фахівців-економістів також необхідно враховувати професійно-прикладні якості цих фахівців.