pdf ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ В СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

Маракушин А.І.

Харків, Україна

Виклад основного матеріалу. Сьогодні нікого не треба переконувати в необхідності оцінки якості вищої освіти та актуальності цієї проблеми. Для вирішення цього завдання в останні роки стали застосовувати різні рейтинги, які, на думку їх укладачів, повинні показувати рівень якості освіти в тому чи іншому ВНЗ. На сьогодні дуже поширено рейтингування з нарахуванням єдиного підсумкового балу ˗ його застосовують для ранжирування ВНЗ в цілому [1, 2, 3]. Ця процедура така: складається набір показників, кожному з них присвоюється своя вага, з урахуванням якої обчислюється єдина підсумкова оцінка якості для даного ВНЗ. Найбільш вдалими прикладами його застосування можуть послужити рейтинги U.S. News and World Report (США).