folder Физико-математические науки

Документы

pdf Аналитикалық коэффициенттері бар дифференциалды операторлардың итерациясының нормаларының бағалары Популярные

Владелец Число скачиваний: 308

Кабакбаев Сатбай Жумагалиевич

г. Алматы, Казахстан

Аналитикалық коэффициенттері бар дифференциалды операторлардың итерациясының нормаларының бағалары

pdf ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОБЛАСТІ ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 299

Хайдуров В.В.

Черкаси, Україна

Методи декомпозиції області – це методи, які базуються на розбитті всієї досліджуваної області на більш малі підобласті. Особливістю методів є те, що при розв’язанні загальної задачі, можна перейти до розв’язання задач, які мають меншу алгебраїчну розмірність і пов'язані між собою деякими умовами на лініях розрізів області [1, 3]. Для таких задач, зазвичай, будується ітераційний процес

pdf ДЕЯКІ СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ Популярные

Владелец Число скачиваний: 310

Хайдуров В.В.

Черкаси, Україна

Теорія катастроф – розділ математики, що включає в себе теорію біфуркацій диференціальних рівнянь (динамічних систем) і теорію особливостей гладких відображень [1, 3]. Теорія катастроф знайшла численні застосування в різних областях прикладної математики, фізики, а також в економіці.

pdf ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШІТОЧНОГО МЕТОДУ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ СКЛАДНИХ РІВНЯНЬ БАГАТОФАЗНИХ ТЕЧІЙ Популярные

Владелец Число скачиваний: 324

Заріпов Р.Р.

м.Ніжин, Україна

Традиційно для розв’язання задач гідродинаміки застосовуються методи, які основані на числовому розв’язанні рівнянь Нав’є – Стокса. Однак в останні 20 років розвивається альтернативний підхід – метод решіточних рівнянь Больцмана (РМБ), в якому для моделювання течії в’язкої Ньютонівської рідини розв’язується дискретизоване рівняння Больцмана.

pdf КЕЙБІР КӨБЕЙТУ АМАЛЫН ЖЫЛДАМ ОРЫНДАУДЫҢ ӘДІС – ТӘСІЛДЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 313

ҚИЗАТОЛЛА СЕРІКБЕК

Жамбыл атындағы орта мектеп математика пәні мұғалімі

Ғылымның дамуы шығармашылық өнермен тығыз байланысты. Шығармашылық өнер дегеніміз – күтпеген жерден жаналық ойлап табу ғана емес, сонымен қатар, бұрыннан белгілі жағдайдың кейбір көңіл бөлінбеген қалтарыстарына үңілу.

pdf МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 306

Хайдуров В.В.

Черкассы, Украина

Многие важные вопросы теплообмена сводятся к решению обратных задач. Под обратными задачами здесь понимается следующее. Для решения стационарной или нестационарной стандартной задачи теплообмена требуется задать начальные условия, краевые условия, физические параметры среды и т.д. и найти температурное поле. Такая задача называется прямой. Но возможна и другая ситуация. Мы знаем температурное поле, но не знаем значений некоторых определяющих параметров. Такие задачи называются обратными задачами теплопроводности или ОЗТ.

pdf ОПЕРАТОРНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОДНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА Популярные

Владелец Число скачиваний: 296

Коробская Анна Викторовна

Харьков, Украина

В [1] был введен класс так называемых эволюционно представимых нестационарных процессов, для которых при вложении в гильбертово пространство соответствующая кривая является решением задачи Коши. Для таких процессов в [1] была установлена тесная связь со спектральной теорией несамосопряженных или неунитарных операторов. Подход, предложенный в [1], привлек внимание достаточно широкого круга исследователей [2; 3; 4; 5]. Однако эволюционно представимые процессы, порождаемые задачей Коши с оператором, который является самосопряженным возмущением оператора Вольтерра, не изучались. Поэтому, естественно, возникает необходимость в расширении класса нестационарных случайных процессов.

pdf ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУДЕ ҚОЛДАНЫСЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 301

Айдаралиев Самурат

Актобе, Казахстан

Қарастырудағы функциялар практикадағы тиімділік есептерде кең қолданысы бар функциялардың қатарына жатады. Енді осы функциялардың жалпы жағдайда қалайықшамдалып анықталатынын келтірейік.