pdf ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОБЛАСТІ ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯНЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 280

Хайдуров В.В.

Черкаси, Україна

Методи декомпозиції області – це методи, які базуються на розбитті всієї досліджуваної області на більш малі підобласті. Особливістю методів є те, що при розв’язанні загальної задачі, можна перейти до розв’язання задач, які мають меншу алгебраїчну розмірність і пов'язані між собою деякими умовами на лініях розрізів області [1, 3]. Для таких задач, зазвичай, будується ітераційний процес