pdf МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ ЯК РЕСУРСУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Владелец Число скачиваний: 75

Керницький О.М.

Харків, Україна

Для створення сучасного освітнього середовища, яке дійсно представляє можливості для реалізації особистісного потенціалу кожного студента, необхідно розуміння психологічних особливостей студентського віку, властивих йому криз, знання психолого-педагогічних характеристик як студентства в цілому, так і специфіки конкретного контингенту, орієнтація на вимоги, що висуваються до майбутнього фахівця [1, 2].