pdf “Замонавий раҳбар: унга қўйиладиган талаблар” Популярные

Владелец Число скачиваний: 176

Юлдашев Журабек, Жураев Хуршидбек, талаба Бойдадаева Мадина

Наманган муҳандислик-педагогика институти

Узбекистан Республикаси, Наманган шахар

Раҳбар шахсининг фаолиятида унинг бошқа соҳа билимларидан хабардор бўлиши, ўз соҳасига доир фундаментал билимга эга бўлиши умумий психология, шахс психологияси, унинг қобилиятлари тўғрисида чуқур билимга эга бўлиши, кишилик оламида содир бўлаётган социал воқеа–ҳодисаларни тўғри идрок эта билиши ва уларга тўғри баҳо бера билиши, жамоани яхлит ва ҳар бир ходимни пухта ўргана билиши, уларнинг хулқ–атвори ва ижтимоий фаолиятини олдиндан айтиб бера олиш маҳорати ғоят катта аҳамиятга эгадир.