default ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 142

Мельник Сергій Володимирович

(Київ, Україна)

Анотація. В статті визначено зміст професійної діяльності та професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки відповідно до сучасних потреб суспільства. Встановлено, що структуроутворюючими в організації системи професійної підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки у вищих навчальних закладах є мотиваційна, гносеологічна, праксеологічна, інформаційно-технологічна, моніторингова та оціночно-рефлексивна складові.

Ключові слова: концептуальна ідея, професійна підготовка, менеджмент вищої освіти, кібербезпека.