default ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ՚ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 227

Павленко Олена Василівна

ДМШ ім. П. Сениці

(Переяслав- Хмельницький, Україна)

Анотація. Сучасне суспільство в умовах перебудови зазнає швидких змін у структурі й галузях власної діяльності. Сутність багатьох з них криється в нових способах збереження, передачі та використанні необхідної інформації. Потреба опрацювання постійно зростаючого її обсягу призводить до широкого застосовування комп‟ютерних технологій не тільки у різноманітних галузях виробництва, а й у музичній освіті. Використання різноманітних комп‟ютерних програм на уроці музики в ДМШ сприяє динамічному опануванню дітьми змісту шкільного курсу музичних навчальних дисциплін, розвиває їхні творчі здібності, фантазію, художню уяву, асоціативне сприймання і мислення. Але впровадження комп‟ютерних технологій у роботу ДМШ залежить від розробки, апробації та застосування на практиці широкого спектру нових музичних програм, мультимедійних підручників й наукового обґрунтування теоретичної, художньої і технічно-інформаційної складової процесу музичної освіти школярів.

Ключові слова: дитяча музична школа, музична освіта школярів, комп‟ютерні технології, комп‟ютерні програми.