default АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 193

Пласконь Світлана Андріївна

Тернопільський національний економічний університет

(Тернопіль, Україна)

Анотація. У статті аналізується ефективність використання іноземних інвестицій для зростання економіки України. Побудовані економетричні моделі, що відображають вплив залучення іноземних інвестицій для зростання валового продукту. Проаналізовано кореляційну функцію залежності виробленої валової продукції від вкладених іноземних інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, регіони України, економетрична модель, функція Кобба- Дугласа, валовий продукт.