default ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 241

УДК 336.027

Савченко Максим Миколайович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

(Київ, Україна)

Анотація. У статті досліджено стан банківського сектору України за підсумками 2015 року. Визначені основні економічні показники діяльності банківської системи України у 2015 році. У статті проаналізовані основні статті доходів та витрат банків України. Визначено один із шляхів збільшення прибутку банків.

Ключові слова: банківська система, прибуток, збиток, доходи, витрати, Національний банк України, оптимізація.