default КӚМЕКШІ ЕСІМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Владелец Число скачиваний: 77

УДК 81.366.5

Балтабаева Жаналик Клышевна, Есенова Калбике Умирбаевна

Казахский национальный педагогический университет

(Алматы, Казахстан)

Аннотация. Мақалада қазақ тіліндегі көмекші есімдердің қолданылу ерекшеліктері жайында айтылған. Көмекші есімдердің морфологиялық жағынан түрленуі, сөздерге тіркескендегі қосатын мағыналары сөз болған. Кілт сөздер: көмекші есімдер, зерттелуі, қолданылуы, түрленуі.