default ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ОБРАЗНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ГОТИЧНОМУ РОМАНІ

Владелец Число скачиваний: 82

УДК 811.111

Єфименко Тетяна Миколаївна

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

(Миколаїв, Україна)

Анотація. У статті висвітлено лінгвокогнітивний підхід до аналізу образності в англомовному готичному романі. Розглядається методика концептуального аналізу словесних образів. Словесний образ розглядається як лінгвокогнітивний конструкт, що інкорпорує передконцептуальну, концептуальну та вербальну сторони або іпостасі.

Ключові слова: когнітивна поетика, троп, образність, концепт, архетип.