default БЛОГ ТА E-MAIL ЯК ЖАНР ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ

Владелец Число скачиваний: 78

УДК 80

Коваленко Оксана Юріївна

Харківский національний економічний університет ім. Семена Кузнеца

(Харків, Україна)

Анотація. У статті даються пояснення понять інтернеткомунікації, жанру, а також їх характеристики. Розглянута жанрова своєрідність інтернет-комунікації відповідно до сучасних тенденцій розвитку мережі Інтернет. Розглянуто суть і специфіку комунікативних стратегій.

Ключові слова: блог, e-mail, Інтернет-жанр, Інтернет-комунікація, комунікативні стратегії.