default UILYAM SHEKSPIR- UYG`ONISH DAVRI INGLIZ ADABIYOTINING BUYUK VAKILI

Владелец Число скачиваний: 81

Халилова Шахло Жалиловна

город Карши, республика Узбекистан

Feodalizm sharoitida shakllana boshlagan kapitalistik munosabatlar G`arbiy Yevropada Renessans (uy`gonish) harakatiga asos bo`ldi. Madaniyat tarixida Renessans nomi bilan yuritiladigan bu harakat dastlab Italiyada va ko`p o`tmay Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham boshlanadi.