default ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 136

УДК 330.101:330.142

Воробей Юлія Миколаївна

Київський національний торговельно-економічний університет

(Київ, Україна)

Анотація. У статті проаналізовано результати зарубіжних і вітчизняних учених до трактування поняття «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальний капітал підприємства». Розглянуто проблеми визначення структури інтелектуального капіталу підприємства. Розглянуті основні підходи до виділення основних елементів. Обґрунтовується необхідність розгляду не тільки людського капіталу, але й структурного, ринкового та споживчого в процесах формування та використання інтелектуального капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальний капітал підприємства, людський капітал, споживчий капітал, структурний капітал, ринковий капітал