default ІДЕЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 161

УДК 371.3 (477)(09)

Безлюдна Наталія Валентинівна, Макарчук Вікторія Вікторівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація: У статті висвітлено теоретичні основи розвивального підходу в навчанні. Вивчено еволюцію авторських систем розвивального навчання, встановлено їхні теоретичні засади. Узагальнено досвід роботи педагогів щодо умов організації розвивального навчання учнів. Проаналізовано розвиток педагогічних ідей з розвивального навчання школярів українською дидактичною школою.

Ключові слова: розвиток особистості, розвивальне навчання, процес навчання, учні, мислення, дидактична система.