default КРИТЕРІАЛЬНИЙ СКЛАД ПІЗНАВАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ Популярные

Владелец Число скачиваний: 146

УДК [371.134+37(07)](043.3)

Дзюбенко Ірина Анатоліївна

УДПУ імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Аннотація. Структуру пізнавально-інтелектуальної компетентності розглядаємо в єдності пізнавально-мотиваційного, інтелектуального і діяльнісно-творчого критеріїв. Пізнавальномотиваційний критерій втілюється у пізнавальній мотивації майбутнього вчителя. Інтелектуальний критерій реалізує інтелектуальну, рефлексивну та інтеграційну функції. Діяльнісно-творчий критерій забезпечує готовність вирішувати педагогічні задачі, творчо перетворювати їх, аналізуючи власну пізнавально-інтелектуальну діяльність.

Ключові слова: компетентність, пізнавально-інтелектуальна, критерії, діяльність, творчість.