default ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 153

УДК 378.147

Донченко Любов Іванівна, Мкртічян Оксана Альбертівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

(Харків, Україна)

Анотація. У статті йдеться про визначення пріоритетних напрямів підготовки фахівців дошкільної ланки освіти до соціалізації особистості. На основі вивчення науково-педагогічної та навчально-методичної літератури, зазначено, що в сучасних дослідженнях не повно представлено питання, якими конкретно знаннями та вміннями повинен опанувати вихователь і організатор-методист дошкільної освіти для педагогічно грамотного керівництва конкретною діяльністю дітей, як формувати цю систему знань і умінь у майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Ключові слова: соціалізація, особистість, дошкільники, освіта, складники, функції, підходи.