default ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ

Владелец Число скачиваний: 75

УДК 37.034+371.671

Житнухіна Катерина Павлівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. Стаття присвячена аналізу проблеми виховання моральних цінностей молодших школярів засобами навчальної книги. Автор акцентує увагу на аналізі стану розробленості проблеми виховання моральних цінностей молодших школярів засобами навчальної книги. У роботі проаналізовано сутність терміну «навчальна книга». Узагальнено досвід роботи педагогів щодо умов формування моральних цінностей молодших школярів.

Ключові слова: моральне виховання, навчальна книга, молодші школярі, моральні цінності.