default ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ НА ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 156

УДК 16(07)

Ящук Олена Миколаївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. У статті висвітлюється психолого-педагогічний аспект проблеми розвитку логічного мислення учнів початкових класів, вивчається вплив логіки на формування логічних умінь школярів. Молодший шкільний вік розглядається як активний пропедевтичний період розвитку логічного мислення, в ході якого закладаються основи освоєння логічних операцій: аналізу, синтезу, узагальнення, обмеження, абстрагування, оперування з поняттями, судженнями, побудови умовиводів, що становлять основу успішної навчальної діяльності як в початковій школі, так і в подальшому. Проведено дослідження розвитку логічних умінь при розв‟язуванні завдань з логіки на позаурочних заняттях у школі.

Ключові слова: логіка, логічне мислення, формування логічних умінь, дослідження, поняття, судження, узагальнення, обмеження, початкова школа.