default ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 150

УДК [371/ 134 + 6 (07)] (477)

Ящук Сергій

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Умань, Україна)

Анотація. В статті розкривається проблема формування професійно- педагогічної компетентності майбутнього викладача загальнотехнічних дисциплін та методики навчання технологій у вищій школі. Розкриваються етапи формування професійно-педагогічної компетентності магістра технологічної освіти та особливості їх реалізації у практиці вищих педагогічних навчальних закладів.

Ключові слова: магістр, викладач, професійна підготовка, професійно-педагогічна компетентність, етапи формування.